Learn Sofrut Online

הכשרה מלאה עד לקבלת תעודה, ותמיכה אינטנסיבית במשך שנים

עם המורה הנפלא, הרב אליעזר אדם

ניסיון של למעלה מ-25 שנה עם אלפי בוגרים

כתב אשכנזי-ספרדי-אר"י-אדמוה"ז     גם לשמאליים!

לימדו בשיטה מדעית ומדוייקת את מקצוע כתיבת סת"ם

מתחילים לכתוב מגילה כבר בשבועות הראשונים של הקורס

עוברים את מבחני משמרת סת"ם בהצטיינות

ליווי אישי צמוד גם לאחר הקורס

מחיר: 900 * 3 תשלומים​ 

(הנחה של 200 ש״ח למשלמים בתשלום אחד)