עד לאחרונה, הלך הידע בנושא כתיבה על
גויל וקלף מעופץ והצטמצם.

מעתה ואילך- הידע  רק יילך ויתעצם 
עד שתחזור בע"ה עטרה ליושנה!

קורס כתיבה על גויל וקלף מעופץ (ללא תשלום)

הקורס פתוח לציבור בקישור מטה (מערכת הקורסים)
אם תרצה להשתתף בסדנת זום חיה לכתיבה על גויל-הצטרף לקבוצת הווטסאפ