שירות משפטי לסופרי סת"ם
 

חוזים לכתיבת ספר תורה ולעבודה קבועה, בדיקת הסכמים, גישור ובוררות בסכסוכים הנוגעים לסת"ם
על ידי עורך דין מנוסה, שהוא גם מומחה לנושאי סת"ם