נשים בכתיבת סת"ם

מצוות סת"ם סובבות על ציר המצווה "וקשרתם לאות...וכתבתם על מזוזות",
עליו אמרו חז"ל- "מי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה, ומי שאינו בקשירה אינו בכתיבה", דהיינו שרק מי שמצווה על מצוות תפילין- מצווה על מצוות כתיבת סת"ם, דהיינו גברים בגיל מצוות. לגבי כתיבת מגילת אסתר, יש דעות בפוסקים שנשים יכולות לכתבה משום ש"אף הן היו באותו נס".
מכל מקום, ההלכה הגבילה את התחום האומנותי-קליגרפי של כתיבת סת"ם עבור נשים- לחפצי יודאיקה כגון כתובות וקליגרפיה אומנותית, ולא לכתיבה שיש בה חיוב (ולכן גם ערך) הלכתי בגוף הכתיבה.  (לקריאה נוספת)

עבור נשים הרוצות ללמוד את כתיבת סת"ם כקליגרפיה, ולמטרות אומנותיות- יש קורס מקוון ללא תשלום, לאחר הרשמה קצרה בכפתור המוצג מטה. יש להדגיש, שקורס זה אינו מיועד להכשרת נשים לכתיבת סת"ם הלכתית!